Bedrijfscomplex met kantoorruimten en buitenterrein

 • Niet meer beschikbaar
Weesperstraat 126, 1112AC Diemen
Verhuurd
Weesperstraat 126, 1112AC Diemen
 • Niet meer beschikbaar

BESCHRIJVING

Foto: Your Captain Luchtfotografie

OBJECT

Het bedrijfscomplex betreft de voormalige zelfbedieningsgroothandel Sligro (voorheen Ven), met kantoorruimten en buitenterrein. Het complex is gelegen op het bedrijventerrein ‘Verrijn Stuart’, dat aan de zuidoostkant van Diemen is gelegen, nabij de Weespertrekvaart.
Het bedrijfscomplex is gelegen op een perceel grond ter grootte van ruim 15.000 m² (eigen grond).

INDELING

Het gebouw bestaat uit een bedrijfshal c.a., deels in twee lagen, met kantoorruimte, dat zich aan de voorzijde van de hal bevindt. In het kantoor bevinden zich ondermeer de sanitaire ruimten, kleedruimten en kantine.
Aan de voorzijde van het complex ligt een groot verhard terrein dat ten dele is ingericht met een laad- en losperron met overheaddeuren en voor het overige is ingedeeld voor parkeren.

OPPERVLAKTEN

Totaal verhuurbaar vloeroppervlakte circa 14.904 m², zie voor verdeling de bijlage.

BEDRIJFSRUIMTE

Begane grond, bestaande uit 8.169 m² v.v.o., welke is onderverdeeld als volgt:

 • hoge hal 1.880 m²
 • lage hal 4.344 m²
 • expeditie 1.260 m²
 • Niels de veye, verhuurd 685 m²
KANTOORRUIMTE

1.816 m² v.v.o., welke is onderverdeeld als volgt:

 • begane grond 43 m²
 • eerste verdieping 1.236 m²
 • Niels de Veye*, verhuurd, 1e verdieping 294 m²
 • tweede verdieping 243m²
BEDRIJFSRUIMTE

Entresol/eerste verdieping, totaal 4.919 m², verdeeld als volgt:

 • entresol 3.348 m²
 • Niels de Veye*, verhuurd, productie, 1.571 m².

*Niels de Veye onderdeel van de Sligro Food Group Nederland B.V. huurt tot 1 januari 2020 voor een aanvangshuurprijs van € 149.500,– per jaar, prijspeil 1 oktober 2014, overeenkomstig R.O.Z.-model.

Vrije hoogte hal:
Ruim 7 meter, met uitzondering van de hal met tussenvloer, circa 3,35 meter.

PARKEREN

Ongeveer 125 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein aan de voorzijde van het complex.

OPLEVERING

In overleg, op korte termijn is bespreekbaar.

BEREIKBAARHEID

Auto: De ringweg A10-Zuid ligt op ca. 3 km afstand.

Openbaar vervoer: Het metrostation Verrijn Stuart is gelegen op 400 meter loopafstand. Vanuit hier gaan metro’s in diverse richtingen, zoals onder andere lijn 53, stopt in de richting CS bij de Van der Madeweg (overstapstation in de richtingen Amsterdam-Z.O., station RAI en Zuid, verder richting Amstelveen en Sloterdijk), Spaklerweg en station Amstel.

KOOPPRIJS EN CONDITIES

Nader overeen te komen.

OPLEVERINGSNIVEAU

Het complex zal worden opgeleverd inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:

 • Overheaddeuren, bereikbaar vanaf de Weesperstraat en Treubweg alsmede de Visseringweg;
 • Sprinklerinstallatie (niet gecertificeerd), brandblussers en – slangen alsmede branddetectie en –alarm;
 • Personen- en goederenlift;
 • Sanitaire ruimten;
 • Volledig geoutilleerde kantine;
 • C.V.-installatie en heaters alsmede koelinstallatie.
VOORWAARDEN

De gegevens inde brochure en bijlagen zijn van informatieve aard. Ze zijn bedoeld om de lezer bekend te maken met het onderhavige project en als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze informatie kunnen nimmer rechten worden ontleend.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing en worden in de koopakte opgenomen.
Ouderdomsclausule
Koper verklaard bekend te zijn met het bouwjaar van het gekochte, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager zijn dan die van nieuw gebouwd onroerend goed. Tenzij de verkoper en/of Heida Deken vastgoedadviseurs B.V. de bouwkwaliteit heeft gegarandeerd, staan zij niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte en/of schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam, enz.).
Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven voorgenomen gebruik door koper.

Asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering daarvan, dienen op grond van milieuwetgeving, speciale maatregelen te worden genomen.
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Compare listings

Compare
HeidaDeken
 • HeidaDeken