Leidsevaartweg 99, Heemstede

 • € 170,- m² / jaar
Leidsevaartweg 99, Heemstede,
Te huur

Leidsevaartweg 99, Heemstede

Leidsevaartweg 99, Heemstede,
 • € 170,- m² / jaar

BESCHRIJVING

OBJECT

Vrijstaand kantoorgebouw “Kennemerhaghe”. 

LOCATIE

Het gebouw is gesitueerd op de hoek van de Leidsevaart, de doorgaande weg van Haarlem naar Bennebroek, en de Zandvoortselaan, de doorgaande weg van Heemstede naar Zandvoort. “Kennemerhaghe” is gelegen pal naast het intercity-station Heemstede- Aerdenhout, alwaar tevens haltes zijn van verschillende buslijnen. Op loopafstand zijn verscheidene winkels, zoals Albert Heijn, een bakker, slager, drogist, wijn- en drankenzaak enzovoort.

OPPERVLAKTE

Totaal beschikbaar verhuurbaar vloeroppervlak 3.842 m², conform NEN-2580. 
Voor de verhuur worden zowel werkplekken op basis van een flexibele huurtermijn op de 1e, 2e , 7e , 8e en 9e verdieping aangeboden, als de mogelijkheid tot het huren van een volledige verdieping. Nog beschikbaar is de 3e verdieping, het verhuurbaar vloeroppervlak daarvan is 396,75 m². 
Op het naastgelegen terrein zijn nog enkele parkeerplaatsen beschikbaar.

HUURPRIJS

Voor de ‘reguliere’ kantoorruimte geldt een huurprijs van € 170,–/m²/jaar en is afhankelijk van de huurtermijn en overige voorwaarden. Parkeren kost € 750,– per plaats/jaar bij de huur van een gehele verdieping.
Voor de werkplekken € 350,– voor de 1e en 2e en € 400,– voor de 7e-9e, per maand, inclusief servicekosten, doch exclusief parkeren. Bij het huren van werkplekken bedraagt de huur van een parkeerplaats € 75,– per plaats/maand, en is het aantal te huren plaatsen afhankelijk van het aantal werkplekken.
Genoemde huurprijzen worden vermeerderd met BTW. 

SERVICEKOSTEN

€ 40,– per m² per jaar te vermeerderen met BTW bij de huur van een verdieping. 
De servicekosten worden per betaalperiode door middel van een voorschotberekening bij huurder in rekening gebracht. Hierin worden de volgende leveringen en diensten berekend voor zover van toepassing.

 • huismeester;
 • gasverbruik inclusief vastrecht
 • elektriciteitsverbruik, inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten
 • onderhoud en periodieke controle van verwarmings/koelinstallaties
 • idem van liftinstallaties
 • idem van hydrofoorinstallaties
 • schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften, beglazing buitenzijde alsmede beglazing gemeenschappelijke ruimten
 • vuilnisophaal; onderhoud terrein en groenvoorziening
 • assurantiepremie ten behoeve van buitenbeglazing
 • administratiekosten ad 5 % over de hierboven genoemde leveringen en diensten
HUURBETALING

Per kwartaal vooruit. 

DATUM AANVAARDING

In nader overleg. 

BESTEMMING

Kantoorruimte. 

BEREIKBAARHEID

Eigen vervoer/auto:
De Leidsevaart/Zandvoortselaan is gesitueerd aan de Westzijde van Haarlem/Heemstede en is vanaf het rijkswegennet eenvoudig te breiken via de afslag Haarlem-Zuid, via de Schipholweg, Fonteinlaan en Wagenweg. Deze afstand is circa 10 minuten rij-afstand. 
Openbaar vervoer:
Het intercity-station ligt naast “Kennemerhaghe”. Vanaf hier gaan treinen in verschillende richtingen, zoals Haarlem, Amsterdam- Sloterdijk en Amsterdam-Centraal, als Leiden, Den Haag en Rotterdam. 

STAAT VAN OPLEVERING

Het gebouw is recent volledig in- en extern gerenoveerd/gemoderniseerd en wordt gebruiksklaar opgeleverd voorzien van o.a.:

 • representatieve entree met receptie en zitgelegenheid alsmede koffie-voorziening; 
 • voor de 3e verdieping geldt het bestaande plafond met lichtarmaturen en voor zover aanwezig de bestaande scheidingswanden; 
 • sanitaire voorzieningen: 1 x dubbel dames, 1 x enkel heren; 
 • verwarming middels luchtverwarming/convectoren ; 
 • mechanische ventilatie met topkoeling; 
 • kabelgoten met databekabeling, cat.5, en electra aansluitpunten; 
 • mogelijkheid voor glasvezelaansluiting 
 • brandveiligheidsvoorzieningen 
 • zonreflecterend getint isolatieglas. 
 • twee personenliften. 

Het gebouw heeft een energielabel C. 4 

PARKEREN

32 parkeerplaatsen, gelegen op het naastgelegen buitenterrein. De huur bedraagt € 750,– per plaats per jaar. Er wordt een parkeernorm van 1 pp per 57m² v.v.o. gehanteerd. 

HUURCONTRACT

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a volgens het model door de Raad van Onroerende Zaken in januari 2015 vastgesteld. 

HUURINDEXATIE

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI-alle huishoudens (2015=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

ZEKERHEIDSTELLING

Ter meerder zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van minimaal drie maanden huur, te vermeerderen met servicekosten en BTW. 

B.T.W.

Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. 

COURTAGE

Mocht door bemiddeling van HeidaDeken vastgoedadviseurs b.v. een transactie tot stand komen, zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn. 

VOOBEHOUD

Een en ander onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring verhuurder. 

VOORWAARDEN

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding. 

ONDER-/OVERMAAT

Onder dan wel overmaat van het metrage zal nimmer kunnen leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten tijdens de periode van de huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlengingen hiervan. 

Compare listings

Compare
Brigit
 • Brigit